Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
cong-chung-trong-thoi-diem-phong-chong-dich-covid
Công chứng, chứng thực trong thời điểm phòng chống dịch covid

Công chứng, chứng thực trong thời điểm phòng chống dịch covid

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN THỊ KIM CÚC                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 15/CV.PTKC                                                        TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRONG THỜI ĐIỀM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc, Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện công chứng, chứng thực trong thời gian cao điềm chống dịch Covid theo chỉ đạo của Sở Tư Pháp, thành phố Hồ Chí Minh và UBND thành phố Hồ Chí Minh chụ thể như sau:

1. Những công việc được thực hiện trực tiếp:

– Công chứng di chúc.

– Công chứng hợp đồng về biện pháp giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ để phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

– Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, cấp bản sao văn bản công chứng, cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

2. Những công việc thực hiện trực tuyến:

– Nộp hồ sơ công chứng qua các hình thực trược tuyến như: thư điện tử, zalo, viber, sms trước cho văn phòng để soạn hồ sơ trước, để rút ngắn nhất thời gian giao dịch trực tiếp tại văn phòng.

Emai: congchungkimcuc@gmail.com

Zalo, viber, sms: hotline 0917 329 123

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 10/6/2021 cho tới khi có thông báo mới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu

 

VPCC PHÁN THỊ KIM CÚC

TRƯỞNG VĂN PHÒNG

 

 

 

Bài viết liên quan

  • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
  • Điện thoại: 028 376 55 666
  • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc