Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
Hướng dẫn cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 08/02/2021

Hướng dẫn cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 08/02/2021

Sắp tới, khi thực hiện dồn điền, đổi thửa sẽ không tiến hành cấp đổi sổ đỏ như trước đây nữa mà người dân sẽ tiến hành thủ tục cấp mới sổ đỏ. Dưới đây là hướng dẫn cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 08/02/2021.

 

 

Hướng dẫn cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 08/02/2021 (Ảnh minh họa)

1. Từ ngày 08/02/2021, cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa

Tại khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã bãi bỏ hoàn toàn quy định cấp đổi sổ đỏ trong trường hợp “do thực hiện dồn điền, đổi thửa”. Theo đó, sau khi thay đổi thì các trường hợp tiến hành cấp đổi sổ đỏ bao gồm:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
 • Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Đồng thời tại khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”, theo đó khi thực hiện dồn điền đổi thửa thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy từ ngày 08/02/2021, khi thực hiện dồn điền, đổi thửa sẽ tiến hành thủ tục cấp mới sổ đỏ mà không tiến hành thủ tục cấp đổi sổ đỏ như trước đây.

2. Hướng dẫn cấp mới sổ đỏ khi thực hiện dồn điền, đổi thửa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp mới sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính quy định thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp mới sổ đỏ bao gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Một số giấy tờ tùy thân khác: Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân,…

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp mới sổ đỏ

Tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để tiến hành thủ tục cấp mới sổ đỏ.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận; viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Xử lý hồ sơ

Theo khoản 25 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho người đã thực hiện xong “dồn điền đổi thửa” theo phương án được duyệt;
 • Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao sổ đỏ cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Lưu ý: Trường hợp NSDĐ đang thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng thì NSDĐ nộp bản sao hợp đồng thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mới.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp.

Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa 03 bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, NSDĐ và tổ chức tín dụng; NSDĐ ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Bước 4. Trả kết quả

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Liên hệ tư vấn:

 • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123

Bài viết liên quan

 • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc