Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC

NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC

Trong quá trình thực hiện chức nghiệp với tư cách công chứng viên, các công chứng viên Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc đã thực hiện công chứng khá nhiều di chúc qua đó chúng tôi nhận thấy đa phần người yêu cầu công chứng di chúc đều chưa biết và chưa hiểu về quy định của pháp luật liên quan tới Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Do đó chúng tôi viết bài này với mong muốn người dân khi thực hiện công chứng di chúc sẽ hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của di chúc do mình yêu cầu công chứng.

Theo quy định tại bộ luật dân sự 2015

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

 1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
 2. a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 3. b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
 4. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.’

Căn cứ theo quy định nêu trên mặc dùng người lập di chúc có để lại tài sản cho bất cứ ai, nhưng nếu tại thời điểm mở thừa kế tức là thời điểm người lập di chúc qua đời thì những người sau (nếu còn sống):

 1. Con chưa thành niên,
 2. Cha,
 3. Mẹ,
 4. Vợ,
 5. Chồng,
 6. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động

Vẫn sẽ được hưởng di sản do người lập di chúc để lại mặc dù trong nội dung di chúc người lập di chúc không để lại di sản cho những người nêu trên.

Ngoài lưu ý nêu trên người lập di chúc cần hiểu rõ quyền của mình khi lập di chúc:

 1. Đối với tài sản đã lập di chúc chủ tài sản vẫn có toàn quyền định đoạt với tài sản đó tực là được toàn quyền: mua bán, tặng cho, cho thuê, thế chấp….
 2. Người lập di chúc có toàn quyền hủy bỏ, sửa đổi, thay thế di chúc do mình đã lập. Chỉ di chúc cuối cùng trước khi người lập di chúc qua đời mới có giá trị pháp lý thi hành.

Liên hệ tư vấn:

 • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123

Bài viết liên quan

 • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc