Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
Tổng hợp công văn thuế, hóa đơn tháng 3/2020

Tổng hợp công văn thuế, hóa đơn tháng 3/2020

Với mục đích giúp kế toán cập nhật những công văn giải đáp về thuế, hóa đơn hoặc các quy định khác có liên quan,văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc tổng hợp và gửi tới bạn đọc danh sách công văn thuế tháng 3/2020.


Danh sách công văn thuế tháng 3/2020

TT Tên văn bản Ngày ban hành/có hiệu lực
1 Công văn 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 03/3/2020
2 Công văn 9208/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP. 03/3/2020
3 Công văn 9334/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế. 03/3/2020
4 Công văn 9419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng. 04/3/2020
5 Công văn 9418/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ. 04/3/2020
6 Công văn 9417/CT-TTHTcủa Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân. 04/3/2020
7 Công văn 916/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư. 04/3/2020
8 Công văn 923/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn. 05/3/2020
9 Công văn 939/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng. 06/3/2020
10 Công văn 10268/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. 09/3/2020
11 Công văn 10267/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP 09/3/2020
12 Công văn 972/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng. 09/3/2020
13 Công văn 979/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc Nhà nước. 10/3/2020
14 Công văn 983/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. 10/3/2020
15 Công văn 986/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. 10/3/2020
16 Công văn 10429/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời vướng mắc chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư. 10/3/2020
17 Công văn 10379/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ. 10/3/2020
18 Công văn 10380/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản. 10/3/2020
19 Công văn 1447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. 10/3/2020
20 Công văn 1553/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại. 12/3/2020
21 Công văn 10898/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 12/3/2020
22 Công văn 1559/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS mặt hàng lốp, lót vành, săm xe. 13/3/2020
23 Công văn 1569/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. 13/3/2020
24 Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ. 13/3/2020
25 Công văn 1597/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. 16/3/2020
26 Công văn 1769/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu. 19/3/2020
27 Công văn 1924/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi chuyển đổi loại hình. 24/3/2020
28 Công văn 2275/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án thu phí tại trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 25/3/2020
29 Công văn 1306/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019. 27/3/2020
30 Công văn 1307/TCT-CS của Tổng cục Thuế về Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 27/3/2020

Thông tư

1 Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: 06/04/2020

2 Thông tư 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. Ban hành: 03/3/2020

Hiệu lực: 17/04/2020

Trên đây là danh sách công văn thuế tháng 3/2020 được cập nhật để quý vị tham khảo.

Liên hệ tư vấn:

  • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
  • Điện thoại: 028 376 55 666
  • Hotline: 0917 329 123

Bài viết liên quan

  • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
  • Điện thoại: 028 376 55 666
  • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc