Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
Hướng dẫn thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân
Hướng dẫn thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân

Hướng dẫn thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân

Ít người biết rằng pháp nhân cũng có quyền hưởng di sản theo di chúc. Vậy cụ thể quy định về việc hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân như thế nào, quy trình thủ tục ra sao, có những khác biệt gì so với việc hưởng di sản của cá nhân? Để giải đáp những câu hỏi này, hãy cùng Công chứng Kim Cúc tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.

Quy định về quyền hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân

Hướng dẫn thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, những người thừa kế không phải là cá nhân vẫn có quyền nhận di sản thừa kế theo di chúc.

Điều này có nghĩa là pháp nhân cũng có thể nhận di sản thừa kế, nhưng chỉ khi có di chúc chỉ định rõ ràng. Tuy nhiên, quyền hưởng thừa kế này này không phải là quyền thừa kế mặc định hay đương nhiên, mà chỉ phát sinh khi người để lại di sản có lập di chúc.

Cũng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế, nếu người được thừa kế không phải là cá nhân thì để có quyền hưởng di sản theo di chúc, người đó phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là khi người sở hữu tài sản qua đời.

Đồng thời, theo Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân bị coi là chấm dứt tồn tại khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Do hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể.
  • Bị tuyên bố phá sản.

Thời điểm pháp nhân chấm dứt tồn tại là khi tên pháp nhân này bị xoá khỏi sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời điểm được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân

Để nhận được di sản thừa kế theo di chúc, pháp nhân phải đáp ứng điều kiện quy định nêu trên và thực hiện công bố di chúc trước khi nhận thừa kế. Theo Bộ luật Dân sự 2015, các quy định về thủ tục công bố di chúc như sau.

Người có thẩm quyền công bố di chúc

Người có thẩm quyền công bố di chúc là công chứng viên của tổ chức công chứng nơi lưu giữ hồ sơ di chúc, nếu di chúc được lưu giữ tại văn phòng/phòng công chứng.

Trong trường hợp di chúc đã chỉ định người công bố di chúc, người này có trách nhiệm thực hiện công bố. Nếu người được chỉ định muốn từ chối, các người thừa kế khác có thể thỏa thuận bầu người khác để công bố di chúc.

Nếu di chúc không có chỉ định người công bố, các người thừa kế được đề cập trong di chúc sẽ thỏa thuận bầu người công bố di chúc.

Thủ tục công bố di chúc

Thủ tục công bố di chúc

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, việc công bố di chúc được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Lập di chúc

Sau khi người để lại tài sản lập di chúc, di chúc có thể được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tại nơi cư trú của người lập di chúc.

Bước 2: Công bố di chúc

Sau khi người lập di chúc qua đời, những người thừa kế thực hiện việc công bố di chúc về nhận tài sản theo di chúc.

Nếu di chúc được lưu tại tổ chức hành nghề công chứng, người công bố di chúc là công chứng viên. Nếu không lưu tại tổ chức hành nghề công chứng, người công bố di chúc có thể là người được chỉ định trong di chúc hoặc người được những người thừa kế thoả thuận để công bố di chúc.

Bước 3: Gửi bản sao di chúc

Sau khi di chúc được công bố, người công bố di chúc sẽ gửi bản sao di chúc đến tất cả những người và pháp nhân có quyền và nghĩa vụ với di chúc đó.

Bước 4: Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu

Những người và pháp nhân liên quan đến nội dung di chúc sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu từ di sản của người quá cố sang cho mình. Cụ thể như thực hiện đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, sang tên xe…

Để hoàn tất mỗi thủ tục này, người thừa kế phải tuân thủ các bước theo trình tự và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn nắm được các quy định và thủ tục hưởng di sản theo di chúc của pháp nhân một cách cụ thể. Mọi thắc mắc liên quan đến tư vấn pháp luật hoặc các dịch vụ công chứng đảm bảo an toàn pháp lý, vui lòng liên hệ Văn phòng Công chứng Phan Thị Kim Cúc!

  • Điện thoại: 028 376 55 666
  • Hotline: 0917 329 123
  • Fanpage: Congchungkimcuc

Bài viết liên quan

  • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
  • Điện thoại: 028 376 55 666
  • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc