Văn phòng công chứng Phan Thị Kim Cúc

Hotline: 0917 329 123 Email: congchungkimcuc@gmail.com
Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai sửa đổi 2024
Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai sửa đổi 2024

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai sửa đổi 2024

Sổ đỏ theo cách gọi thông thường của người dân, hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là văn bản pháp lý quan trọng xác nhận quyền sở hữu đất đai và tài sản gắn liền với đất. Với những thay đổi trong Luật Đất đai sửa đổi 2024, có nhiều quy định mới được áp dụng nhằm quản lý chặt chẽ hơn về việc sử dụng và cấp quyền sử dụng đất. Trong bài viết này, hãy cùng Công chứng Kim Cúc tìm hiểu cụ thể những trường hợp không được cấp Sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ cho đất đai

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sẽ có 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ cho đất đai như sau:

#1. Đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích công ích.

#2. Đất được giao để quản lý trong các trường hợp sau:

 • Công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn các công trình.
 • Đất có mặt nước của sông và mặt nước chuyên dùng.
 • Quỹ đất đã bị thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đất dành cho các dự án đầu tư.
 • Đất công cộng được giao quản lý; đất chưa được giao, chưa cho thuê tại các địa phương.
 • Đất chưa sử dụng tại các đảo, chưa được giao cho các đơn vị hành chính quản lý.
 • Đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Lưu ý: Các trường hợp đất được giao để sử dụng chung hoặc để quản lý vẫn được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

#3. Đất thuê hoặc thuê lại của người sử dụng đất.

Những trường hợp đất không được cấp sổ đỏ

Lưu ý: Trường hợp thuê hoặc thuê lại đất của chủ đầu tư có kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

#4. Đất nhận khoán.

Lưu ý: Đất nhận khoán vẫn được cấp Giấy chứng nhận nếu là đất sử dụng cho mục đích nông, lâm nghiệp có nguồn gốc từ đất giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước 01/02/2015 theo hình thức giao đất nhưng không thu tiền sử dụng với phần diện tích đang sử dụng và không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân.

#5. Đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Trường hợp đã quá 03 năm kể từ khi có quyết định thu hồi nhưng không thực hiện thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

#6. Đất đang bị tranh chấp, kê biên…

Đất đang bị tranh chấp, kê biên hoặc đang bị áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định.

#7. Đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

Cụ thể là đất được tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai sửa đổi 2024

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận cho tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) như sau:

#1. Tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện hoặc không được phép cấp Giấy chứng nhận.

#2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng tạm thời trong quá trình xây dựng công trình chính, hoặc các công trình xây tạm bằng vật liệu như tranh, tre, nứa, lá, đất; các công trình phụ trợ nằm ngoài khu vực công trình chính để phục vụ quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.

#3. Tài sản gắn liền với đất đã nhận thông báo hoặc quyết định giải tỏa/quyết định thu hồi đất. Trường hợp đã quá 03 năm kể từ khi có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

#4. Nhà ở hoặc công trình xây dựng sau khi đã có thông báo cấm xây dựng hoặc cố tình xây dựng lấn chiếm các mốc giới bảo vệ của: Các công trình hạ tầng kỹ thuật; hoặc di tích lịch sử – văn hóa; hoặc tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi quy hoạch đã được phê duyệt mà không phù hợp với quy hoạch đó tại thời điểm cấp Sổ.

#5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn góp vào doanh nghiệp của Nhà nước.

#6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 148 và Điều 149 Luật Đất đai 2024.

Lời kết

Trên đây là tổng hợp những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai sửa đổi 2024, có hiệu lực từ 01/01/2025. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực sớm hơn theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường và phụ thuộc vào tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết. Mọi thắc mắc liên quan đến tư vấn pháp luật hoặc các dịch vụ công chứng đảm bảo an toàn pháp lý, vui lòng liên hệ Văn phòng Công chứng Phan Thị Kim Cúc!

 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123
 • Fanpage: Congchungkimcuc

Bài viết liên quan

 • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
 • Điện thoại: 028 376 55 666
 • Hotline: 0917 329 123

Tìm chúng tôi

FANPAGE

Bản quyền thuộc về VPCC Phan Thi Kim Cúc